Sant Fidel, 11

Projecte per a realització d’un edifici plurifamiliar format per 20 habitatges, 2 locals comercials i 3 soterranis destinats a aparcament al carrer Sant Fidel nº11 (Antiga Atlàntida) de Vic. Sup. Aprox. 5.500m2.

Categoria
Habitatge

Encàrrec
2007

Finalització
2010

Col·laboradors
Eduard Vives i Cristina Ortega
Josep Segales (Arquitecte)

Fotografies
Cedides per la propietat

Constructor
Volumetric sl

Estructura
Indus sl